• פתרון ניקוי "ירוק" למגוון יישומים
  • תפוקות ועוצמות שונות בהתאם ליישום
  • חסכוניים ביותר באוויר ובקרח יבש
  • מכשירים גרמניים – אמינות גבוהה ופשטות בהפעלה

ניקוי בהתזת קרח יבש