בתהליכי התסיסה של ייצור בירה , נוצר חום  ולכן יש צורך לקרר את המיכלים כדי לשמור על טמפ' רצויה

במקרה זה הטמפ' של פני השטח היא 5ºC-

האוויר סביב המיכלים – באולם הייצור יובש כך שנקודת הטל תעמוד על 6ºC- זאת כדי למנוע הצטברות מים \ קרח והתעבות . הצטברות קרח ומים ביאזורים לא רצויים מעודדת צמיחת […]